Vašulka Kitchen Brno

Vašulka Kitchen Brno

Malinovského nám. 2, Brno
www.vasulkakitchen.org

Vstupné zdarma
​​​​​​​Poslední vstup ve 23:30

Ukázat na mapě

Aktuální výstavy

 • Aktuální výstava

Program

 • 18:0024:00 Aktuální výstava

  Nový výběr digitálních tisků Woodyho Vašulky ze série Luciferova zakázka a po delší době opět Vašulka Kitchen Brno vystaví unikátní audiovizuální instalaci manželů Vašulkových: Znovunavštívené světlo – Pole šumu. 

  Připravujeme nový výběr digitálních tisků Woodyho Vašulky ze série Luciferova zakázka z let 1977–2003, v níž umělec zaznamenal skeny destičky počítačových obvodů, nalezené v různém stádiu destrukce ve skladu na zahradě Woodyho domu v Santa Fe. Otisky hardwaru můžeme číst jako diagramy znázorňující skryté a autonomní fungování strojů, které Vašulkovi fascinovalo.

  Po delší době opět bude vystavena i unikátní audiovizuální instalace manželů Vašulkových: Znovunavštívené světlo – Pole šumu. Video-environment vzniklý projekcí pulzujících kruhů tvořených elektronickým signálem na stěny místnosti, je Woodyho 3D transformace společného videa Noisefields (Pole hluku) z roku 1974. Snímek Noisefields zaznamenává zrod videoobrazu z elektronického signálu, je elektronickou vizuální hudbou i znějícím obrazem současně.Elektronický obraz tvoří dvě části – ve středu umístěný kruh a pozadí vyplňující zbytek obrazovky. Obě složky obrazu neustále pulzují v synchronizaci se zvukem generovaným činností elektronického zařízení. Jedna z částí vždy zobrazuje pulzující barvu a druhá hrubý, nestrukturovaný materiál videa – „videošum“.

 • 18:0024:00 Prezentace výstupů z mezinárodních online workshopů

  Prezentace výstupů z mezinárodních online workshopů:

  VECTOR SYNTHESIS vedený Derekem Holzerem – účastníci zkoumali vztah mezi zvukem a obrazem. Výsledkem jsou projekce digitálních uměleckých děl vytvořených dobovou počítačovou grafikou, ale také současnými laserovými zobrazovacími technikami. Workshop byl inspirován uměleckými díly umělců, jako jsou Mary Ellen Bute, Nam June Paik, Steina a Woody Vasulkovi a Gary Hill.

  DATA ORCHESTRA vedený Jiřím Suchánkem – workshop účastníky seznámil s principy sonifikace a jejich využitím ve své tvorbě, vytvářeli vlastní data-sety a poté algoritmy převádějící vybrané datasety do zvukových struktur v prostředích Max/msp. Během Brněnské muzejní noci budou prezentovaná zvuková představení účastníků.

 • 18:0024:00 Interaktivní mobilní aplikace Petra Svárovského pro Brno 

  Viewpoits (Vyhlídky) je umělecký projekt založený na využití dostupných technologiích (GPS souřadnicích) v kontextu vnímání krajiny. Zaměřuje se na vztah mezi dočasným, fyzickým, místním prostorem a nekonečnou, virtuální a vždy přítomnou infosférou a naším nadměrným užíváním mobilních telefonů na úkor vnímání reality. Kombinace těchto dvou oblastí v interaktivní aplikaci utváří zážitek, který uživatelům aplikace umožňuje navštívená místa vnímat a objevovat novými způsoby.

  Projekt byl původně určen pro konkrétní lokalitu v Norsku, ale je použitý a přenositelný pro jakékoliv místo. Cílem aplikace je vytvoření platformy, kde diváci a účastníci pomocí bezplatné mobilní aplikace objevují a sami vytváří body - viewpointy ve městě nebo krajině. Vznikající a narůstající databáze míst je spojená s fyzickou návštěvou daného místa, při níž aplikace nabídne rozšířené informace o daném bodě, podané formou poetického záznamu reflektující

  povahu a pocit místa, od zajímavých faktů z oblasti geologie, botaniky a ornitologie, k lokálním příběhům a legendám. Aplikace, zpřístupněná veřejnosti během muzejní noci, bude už obsahovat celou řadu záznamů, které vzniknou na workshopu s umělci a autory v předchozím týdnu. Další rozšíření a doplňování bude určeno divákům, kteří mohou putovat po již vyznačených vyhlídkách, ale současně vytvářet nové. Součástí vytváření nové vyhlídky je poetický popis místa, který by měl v dalších účastnících vyvolat emoci, pocitový prožitek konkrétního místa. 

  Petr Svárovský (1962) je umělec, autor, pohybující se v oblasti nových médií a virtuální reality. V poslední době jej zajímají technologické možnosti a využití mobilního telefonu a aplikací, které jsou prostředkem pro virtuální i fyzické zkušenosti utvářené kolektivní participací a strategiemi, jejichž cílem je posouvat hranice umění mimo běžně vymezené teritorium. 

Vašulka Kitchen Brno na mapě