18:00
18:00
24:00

Průvodce

 • 18:00—24:00 ART IS HERE: Nové umění Moravská galerie v Brně – Pražákův palác


 • 18:00—22:00 Knihovna Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Mahenův památník

  možnost listovat nejnovějšími a nejzajímavějšími publikacemi o umění

 • 18:00—22:00 Výtvarné workshopy pro děti a dospělé Fait Gallery

  Lektorské oddělení LES (Laboratory for Education and Synergy) připravilo výtvarné aktivity navazující na díla prezentovaná na právě probíhajících výstavách a přibližující práci představených autorů. Cena je již zahrnuta ve vstupném na výstavy (20 Kč).

 • 18:00—22:00 Udělej si sešit s Little Books Fait Gallery

  Tvořivá dílna pro milovníky papíru všech věkových kategorií. Na workshopu se naučíte šít sešit pomocí upcyklace. Jako materiál vám poslouží odřezky krásných grafických papírů, které tím zachráníte před kontejnerem. Veškeré potřeby zajistíme. Sešit a grif si odnesete domů. Cena 100 Kč.

  www.littlebooks.cz

 • 18:00—24:00 Kristián Németh / Warm Greetings Fait Gallery

  Výstava představuje aktuální směřování tvorby slovenského vizuálního umělce Kristiána Németha. V projektu Warm Greetings se zaobírá tematikou nadřazené moci, neovlivnitelnými externími zásahy, společenskými normami, tlakem a očekáváními působícími na jednotlivce či kolektiv v současném světě. Kurátor: Michal Stolárik.

 • 18:00—24:00 David Možný / Blink of an Eye Fait Gallery

  Umanutě precizní zpracování s akcentem na detail. Důraz na přímou, smyslovou zkušenost a až fyzické působení na diváka. Spektakulárním způsobem sdílené pochybnosti o zřetelnosti hranic mezi skutečností a iluzí, mezi strojovými algoritmy virtuálního prostředí a fluidní realitou. To jsou stěžejní atributy tvorby Davida Možného. Kurátor: Pavel Švec.

 • 18:00—24:00 Petr Veselý / Nůž v kredenci Fait Gallery

  Petr Veselý zachází se slovem stejně přirozeně jako s obrazem. Obojí odvíjí od průsečíku viděné/řečené, dotýkané/myšlené. Zdánlivou lehkost spojení přitom vyvažuje tíže hmotného, ke které se vždy vrací a v níž svou práci ustavuje. Pokud je tvůrčí proces chápán jako ten, při němž je význam vrstven, je jeho tvorba ztělesněným paradoxem, dokladem radikálního ubírání. Kurátorka: ​​​​​​​Barbora Kundračíková.

 • 18:00—22:40 Brněnská muzejn noc - Anatomické muzeum profesora Karla Žlábka 

  Do muzea budou návštěvníci pouštěny ve skupinkách po cca 30 lidí každých 20 minut. Budou si zde moci prohlédnou veškeré vystavené exponáty a případné dotazy konzultovat s odborníky z Anatomického ústavu LF MU.

  Muzeum je významnou součástí Anatomického ústavu a slouží k výuce studentů medicíny i odborníku z klinické praxe. V muzeu je vystaveno více než 600 zajímavých exponátů. V expozicích návštěvníci uvidí přehled všech systémů tvořících lidské tělo, přehledně řazených dle orgánových soustav. Nacházejí se zde preparáty zdravých i patologických struktur. Kromě lidské anatomie je součástí muzea i sbírka srovnávací anatomie. 

 • 18:00—24:00 Brněnská muzejní noc 2020 - Nová radnice Nová radnice

  ​​​​​​​18:00 - 24:00
  Sněmovní sál, Rytířský sál
  volná prohlídka

  18:30Komentovaná prohlídka
  s výkladem vedoucího Archivu města Brna, PhDr. Libora Blažka

  19:30Komentovaná prohlídka
  s výkladem vedoucího Archivu města Brna, PhDr. Libora Blažka

 • 18:00—00:00 BrrrNo - Zbrusu nové legendy BrrrNo - Zbrusu nové legendy

  ​​​​​​​Volné pokračování projeku BrrrNo/brněnské pověsti. Letošní výstava představuje "Zbrusu nové pověsti", které vytvořili žáci brněnských základních škol. O výtvarné zpracování se zasloužili umělci z nezávislého uměleckoho uskupení Hearts of Creation.


 • 18:00—24:00 Bookshop Artmap, dětský koutek a kavárna Mutter Café Fait Gallery


 • 18:00—23:30 Expozice zahrad domů Petrov 1 a Petrov 2 Diecézní muzeum

  Poprvé budou veřejnosti zpřístupněny zrekonstruované zahrady domů Petrov 1 a Petrov 2 s novou expozicí věnovanou sakrální architektuře brněnské diecéze.

 • 18:00—23:30 Vita Christi - Život Kristův Diecézní muzeum

  Komentované prohlídky stálé expozice s uměleckými díly z brněnské diecéze včetně gotického deskového obrazu Madony z Veveří - každou půlhodinu - omezený počet na skupinu, vstupné 20,- Kč.

 • 18:00—21:00 Výtvarný program pro děti Diecézní muzeum

  Tvůrčí program pro nejmenší doprovázený drobnou soutěží v prostorách muzea.

 • 18:00—24:00 ART IS HERE: Moderní umění Moravská galerie v Brně – Pražákův palác

  komentovaná prohlídka s Janou Písaříkovou

 • 18:00—22:00 Otevřené věže katedrály Diecézní muzeum

  Mimořádná možnost vidět Brno za soumraku ‒ vstupné 20,- Kč.

 • 18:00—22:30 Otevřená katedrála Diecézní muzeum

  Možnost večerní návštěvy katedrály sv. Petra a Pavla.

 • 18:00—20:00 Zvířata v Bibli ‒ Kůň  Diecézní muzeum

  Milovníky zvířat a děti jistě potěší přítomnost živého koně. V individuálních případech bude možná projížďka dětí areálem Petrova.

 • 18:00—23:30 Prodejní výstava současného křesťanského umění Diecézní muzeum

  Výtvarné práce předních křesťanských umělců z brněnské diecéze. Zastoupena jsou díla Pavla Hřebíčka, Milivoje Husáka, Vladimíra Matouška, Jany Ondrušové-Wünschové, Karla Rechlíka a Miloše Slámy.

 • 18:00—24:00 Brno předměstí Vídně Moravská galerie v Brně ​​​​​​​– Místodržitelský palác 


 • 18:15—18:45 Pouliční divadlo studentů JAMU Diecézní muzeum

  Pouliční divadlo studentů JAMU na téma biblických příběhů v prostoru kolem katedrály.

 • 18:30 Komentovaná prohlídka výstavy Kristiána Németha Fait Gallery

  Komentovaná prohlídka výstavy Warm Greetings s autorem Kristiánem Némethem a kurátorem Michalem Stolárikem.

 • 18:45—19:15 Varhanní koncert Diecézní muzeum

  Koncert v katedrále sv. Petra a Pavla.

 • 19:15—19:45 Pouliční divadlo studentů JAMU Diecézní muzeum

  Pouliční divadlo studentů JAMU na téma biblických příběhů v prostoru kolem katedrály.

 • 19:30 Komentovaná prohlídka výstavy Petra Veselého Fait Gallery

  Komentovaná prohlídka výstavy Nůž v kredenci s autorem Petrem Veselým a kurátorkou Barborou Kundračíkovou.

 • 21:00 Komentovaná prohlídka výstavy Davida Možného  Fait Gallery

  Komentovaná prohlídka výstavy Blink of an Eye s autorem Davidem Možným a kurátorem Pavlem Švecem.

 • 21:15—21:45 Pouliční divadlo studentů JAMU Diecézní muzeum

  Pouliční divadlo studentů JAMU na téma biblických příběhů v prostoru okolo katedrály.

 • 21:45—22:15 Varhanní koncert Diecézní muzeum

  Koncert v katedrále sv. Petra a Pavla.